Egyesület

Bemutatkozunk

Az egyesület célja:

 

Az elsődleges célja a közös gondolkodás előremozdítása az ifjúsággal, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel karöltve és ezen fiatalok érdekképviselete elsősorban hazai szinten, valamint segítése és a közös munka támogatása. Másodsorban hazánk, illetve a bácskai települések, nemzeti és nemzetiségi hagyományainak, szellemi örökségének, kultúrájának megőrzése, ápolása, megismertetése és minél szélesebb körben való feltárása.

Baja városában és a térségében élő emberek életminőségének javítása, mindeközben aktív szerepvállalás a város közösségépítő, gazdasági, kulturális és egyéb területeket érintő fejlődésének előremozdításában, a város és környéke fejlesztésében. Az aktív generáció részére közösségépítő, kulturális és szabadidős rendezvények lehetőségének megteremtése és támogatása, nemzeti örökségünk védelme, ezen gondolkodásmód népszerűsítése az egyesület kapcsolatrendszerének bevonásával.

 

 

Az egyesület tevékenysége:

 

Javaslataival segíti és elősegíti a fiatalok közötti párbeszédet és együttműködést, feladatokat lát el a helyi és területi szintű ügyek, problémák becsatornázásával, az érdekek egyeztetésével. Biztosítja a kölcsönös és hatékony információáramlást az egyesületi tagok között, lehetőséget biztosít a konstruktív együttműködések megteremtésére, kulturális és információs, kommunikációs tevékenységet végez és garantálja a hiteles kommunikációt és tájékoztatást.

Rendezvényeket, programokat, képzéseket közvetít és tart, segíti és lehetőségeihez mérten támogatja a fiatalok sport és hasznos szabadidős tevékenységeinek elősegítését. Dolgozik az ifjúság szervezeti kultúrájának előremozdításán, a szervezeti kapcsolatok kialakításával igyekszik az önsegítés irányába vezetni az egyéb együttműködő szervezeteket. Igyekszik felkelteni és fenntartani az állampolgárok közélet és kultúra iránti érdeklődését, különös tekintettel az épített környezet, nemzeti örökségünk és a hagyományőrzés védelme mellett.